منوی اصلی

برگزاری ژورنال کلاب گروه زیست مواد دارویی با عنوان " بازسازی بافت غضروف با بهره گیری از ترکیب داربست های هیدروژلی و سیستم های دارورسانی کنترل شده" در دانشکده داروسازی


به گزارش روابط عمومی دانشکده داروسازی، ژورنال کلاب گروه با ارائه دکتر اسما سپهدار دستیار این گروه در حضور جمعی از اساتید و دستیاران در دانشکده داروسازی برگزار شد.

دکتر سپهدار گفت: سالهاست که محققان پی برده اند که غضروفهای مفصلی به واسطه عدم وجود رگ و عصب در ساختار خود توانایی بازسازی خودبخودی را ندارد و تخریب تمام یا بخشی از این بافت با کهولت سن، صدمات ورزشی و سایر عوامل سبب مشکلات فراوانی برای بیماران می شود. از سوی دیگر روشهای درمانی بکار گرفته شده توسط جراحان در طول 30 سال گذشته نیز منجر به نتیجه مطلوب نشده و ضایعات آن مقاوم به درمان کلینیکی بوده و کماکان میلیون ها نفر در سراسر دنیا از این عارضه رنج می برند. وی گفت درمان های رایج در بصورت کوتاه مدت باعث کاهش درد می شود. در ادامه اشاره کرد، آنچه مسلم است استفاده از داربست های هیدروژلی زیست سازگار موفقیت درمانی را بصورت چشمگیری افزایش می دهد و نقش مهندسی بافت در درمان های ذکر شده بسیار مشهود است . استراتژی های مبتنی بر ترکیب داربست های هیدروژلی و سیستم های دارورسانی کنترل شده، پتانسیل بالایی برای بازسازی بافت آسیب دیده دارند.

                                                                                                       گالری عکس

100 %