منوی اصلی

برگزاری جلسه شورای فرهنگی در دانشکده داروسازی


به گزارش روابط عمومی دانشکده داروسازی، جلسه شورای فرهنگی با حضور دکتر شریف زاده رئیس دانشکده و معاونان دانشجویی فرهنگی، آموزشی، بین الملل، مدیران گروه های آموزشی، نماینده های فرهنگی گروه ها و نماینده های تعدادی از تشکل های دانشجویی در 23 دی 98 در سالن شورا برگزار شد. در ابتدا نماینده شورای صنفی گزارشی از فعالیتهای انجام شده و پیش روی این تشکل را ارائه کرد. سپس کارشناس جمعیت حمایت دارویی قطره ضمن ارائه گزارش خدمات ارائه شده به بیماران تحت پوشش، نکاتی را در زمینه بهبود همکاری اساتید با این خیریه عنوان کرد. در ادامه دکتر ملیحه برازنده معاون دانشجویی، فرهنگی گزارشی از فعالیت های تشکل های دانشجویی (همایش ها، کارگاه ها، جلسات و برگزاری بازارچه خیریه یلدا و جشن یک سالگی کانون خیریه یلدا) بیان کرد. در پایان اساتید حاضر در جلسه به بیان نظرات و دغدغه های خود در خصوص مسائل اخیر کشور پرداختند.

100 %