منوی اصلی

ژورنال کلاب گروه زیست مواد دارویی با عنوان " ساخت و ارزیابی واکسن های درمانی ضد سرطان با استفاده از نانوذرات ساخته شده با پپتیدهای خودآرا " در دانشکده داروسازی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشکده داروسازی، ژورنال کلاب گروه با ارائه دکتر مزدا ملکشاهی عضو هیئت علمی این گروه در 17دی ماه 98 در حضور جمعی از اساتید و دستیاران در دانشکده داروسازی برگزار شد.

دکتر ملکشاهی عنوان کرد، به کارگیری واکسن های ضد سرطان از جمله روش های درمانی نوظهوریست که میتواند بطور موثر و با عارضه کم به تنهایی و یا در کنار درمانهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند. واکسن های ضد سرطان با برانگیختن سیستم ایمنی بدن بر علیه سلول های سرطانی باعث از بین رفتن تومورها میشوند. این نوع واکسن ها که واکسن های درمانی نامیده میشوند پس از تشخیص سرطان قابل استفاده هستند. وی گفت، مطالعات متعددی نشان داده که استفاده از پپتید های آنتی ژنیک (واکسن های پپتیدی) میتواند بطور اختصاصی تری نسبت به کل پروتیین مخصوص تومور، سیستم ایمنی را تحریک کند. مطالعات اخیر نشان داده که واکسن های پپتیدی با توجه به اختصاصیت بالا قادر به ایجاد یک پاسخ ایمنی قوی نیستند و انکپسوله کردن پپتید های آنتی ژنیک در نانوحامل ها (مانند نانوذرات پلیمری یا لیپیدی) میتواند پاسخ ایمنی قویتری نسبت به سلول های سرطانی شود.

                                                                                                       گالری عکس

100 %