منوی اصلی

برگزاری ژورنال کلاب گروه اقتصاد و مدیریت دارو با عنوان: Validation of Electronic systems to collect patient reported outcomes (PRO) data recommendation for clinical trial teams report of the ISPOR ePRO systems validation good research practices task forc


به گزارش روابط عمومی گروه اقتصاد و مدیریت دارو، این جلسه با ارائه دكتر بهزاد فاطمی دستیار گروه در حضور جمعی از اساتید و دانشجویان در 11 آذر 98 برگزار شد.

در این جلسه دکتر فاطمی فرایند اعتبار بخشی سیستم های الکترونیک را که شامل 8 مرحله ی: 1. مستندسازی الزامات سیستم 2. طراحی 3. کد نویسی 4. تست توسط ارایه دهنده 5. رهگیری الزامات مستند شده 6. تست پذیرش کاربر 7. نصب و پیکربندی  8. لغو فعالیت نرم افزار پس از اتمام کار جمع آوری داده‌ها تشریح کرد.

اين سلسله جلسات دوشنبه هر هفته ساعت ٨ صبح در طبقه ٤ ساختمان جديد دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار مي شود.

100 %