منوی اصلی

دومین جشنواره فرهنگی هنری ادبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

دومین جشنواره فرهنگی هنری ادبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران با محوریت های زیر برگزار میشود:

تئاتر - ادبی - هنر های تجسمی -  فیلم -  نشریات دانشجویی - گرافیک نشریات-موسیقی - مشاعره

مهلت ارسال آثار تا ۱۴ آذرماه تمدید شد.

شماره های تماس: 0910486620- 02164432526

100 %