منوی اصلی

ژورنال کلاب گروه زیست مواد دارویی با عنوان " Novel Strategies for Spinal Cord Injury Repair” در دانشکده برگزار شد.


این جلسه با ارائه دکتر فرزانه سروری دستیار گروه در 14 آبان  98 در حضور جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار شد.

دکتر سروری درباره استراتژی های نوین در ترمیم آسیب نخاعی گفت: در سال های اخیر روش های درمانی متعددی برای ضایعات نخاعی مورد استفاده قرار گرفته که می توان به جراحي به منظور ثابت كردن مهره ها و برداشتن فشار مهره از روي نخاع آسيب ديده و نیز حذف عوارض ثانویه و توانبخشی اشاره کرد. توجه به  تلاش هاي ممكن براي درمان ضايعات نخاعي، در دسترس ترين درمان ها هنوز نمي توانند نقص عملكردي این بيماران را به طور کامل برگردانند. با توجه به اهمیت ضایعات نخاعی و تأثير رواني و عملكردي بر كيفيت زندگي بیماران، علاوه بر تحمیل بار اقتصادی به فرد و جامعه، استفاده از استراتژی های درمانی نوین که اثر قابل توجهی بر عملکرد و کیفیت زندگی این افراد دارد، ضروری به نظر می رسد. روش های زیادی برای بهبود ترمیم بافت و عملکرد پس از ضایعه نخاعی آزمایش شده و در حال حاضر استفاده از سلول درمانی، مولکول درمانی و درمان های ترکیبی در مطالعات ضایعه ی نخاعی جدیدترین استراتژی های محققین است.

 اگرچه امروزه فناوری سلول های بنیادی روشی مهم برای جایگزینی سلول های از دست رفته در آسیب های سیستم عصبی مرکزی است، با این حال تزریق مستقیم سلول به محل آسیب به علت زنده مانی کم سلول هایِ پیوندی، استراتژی کاملی برای درمان نیست و نيز چالشهايي مانند هزينه ي مالي بالا و صرف زمان زياد در سلول درماني و يا عدم تمايز سلولهاي بنيادي عصبي به نورون ها، لزوم استفاده از یک بایومتریال مناسب را بارزتر می کند. جنبه تاثیر گذار استراتژی های نوین درمانی، انتخاب یک بایومتریال مناسب برای حمایت رشد عصبی است.  

اگر چه بسیاری بر این باورند که ترمیم ضایعه نخاعی یک چالش بزرگ است، با این وجود ترمیم مسیر های عصبی به شرطی که وضعیت رشد نورون ها و محیط آسیب دیده و غیر قابل تحملِ ایجاد شده اصلاح گردد ممکن می شود. تلاش برای بازگرداندن سریعتر این افراد به یک زندگی مستقل و پیشگیری از عوارض بعدی بیماری، نقش بسیار مهمی در کیفیت زندگی وکاهش هزینه های درمانی این افراد دارد و در نهایت اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

100 %