منوی اصلی

عید سعید غدیر خم مبارک باد.


در خانه دل نوشته با خط جلی           کین خانه بنا شد به تولای علی

در داخل این خانه چونیکونگری        هم مهر محمد است و هم مهر علی

عید امامت و ولایت، تکمیل دین و اتمام نعمت بر تمامی مسلمانان مبارک باد.

100 %