منوی اصلی

ژورنال کلاب گروه اقتصاد و مدیریت دارو تحت عنوان The ISPOR Good practices for quality improvement of Cost-effectiveness research task force report” در دانشکده برگزار شد.


این جلسه با ارائه دکتر نیره آیتی دستیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان در 24 تیر 98 برگزار شد.

در اين جلسه دکتر آیتی در رابطه با ارزیابی کیفیت و بهبود گزارش های هزینه اثر بخشی (CER) برای حمایت از منابع کمیاب مراقبت های بهداشتی که باید عاقلانه، منصفانه و کارآمد تخصیص یابند حیاتی است. کیفیت (CER) را می توان در چهار حوزه بررسی و دستورالعمل (برای نویسندگان و همچنین بازرسان)، روش و آمار، مجلات و نشریات و همچنین فرآیندهای تصمیم گیری را تضمین کرد.

سلسله جلسات دوشنبه هر هفته ساعت ٨ صبح در طبقه ٤ ساختمان جديد دانشكده داروسازي برگزار مي شود. برای كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به سايت www.aveedme.com مراجعه کنید.

100 %