منوی اصلی

کارگاه آمار آزمایشی در دانشکده داروسازی برگزار شد


پنجمین کارگاه از سری کارگاه های آمارپایه با تدریس و راهنمایی دکتر محمد رضا خوشایند عضو هیات علمی و مسئول دفتر آموزش مداوم دانشکده برپایه حل مساله در تاریخ 19 تیرماه 98 در دانشکده داروسازی برگزار شد. این کارگاه ها با هدف ارتقاء سطح کیفی پایان نامه های دانشجویان دانشکده به صورت پیوسته برگزار شده و با استقبال دستیاران گروه های مختلف از جمله فارماسيوتيكس، کنترل دارو، داروسازی هسته ای، شیمی دارویی، نانوفناوری دارویی، داروسازی بالینی و هم چنین دانشجویان داروسازی عمومی قرار گرفته است.

                                                                                            گالری عکس

100 %