منوی اصلی

بازدید دبیرستان رجاء از دانشکده داروسازی

تعداد 30 نفر از دانش آموزان دبیرستان رجاء روز چهارشنبه 25 اردیبهشت 98 از قسمت های مختلف دانشکده داروسازی بازدید کردند در این بازدید مرجان نیکان و دکتر قدمی درگروه فارماکوگنوزی و دکتر جمالی فر در گروه کنترل دارو و غذا اطلاعات مفیدی در اختیار دانش آموزان قرار دادند.

100 %