منوی اصلی

برگزاری سخنرانی دکتر زهرا جهانگرد به زبان انگلیسی

سخنرانی دکتر زهرا جهانگرد با عنوان:Supplements Role in Cancer   روز دوشنبه 23 اردیبهشت 98 در دانشکده داروسازی برگزار شد.

وی در این سخنرانی گفت : مصرف مکمل ها و طب مکمل در بیماران مبتلا به سرطان رواج زیادی دارد و حدود 80% این بیماران از مکمل ها در کنار درمان استاندارد خود استفاده می کنند.

دکتر جهانگرد افزود هدف اصلی در مصرف این مکمل ها افزایش اثر بخشی درمان اصلی و یا کم کردن عوارض درمانی می باشد. اصلی ترین گروه مکمل ها در این بیماران آنتی اکسیدان ها هستند. مطالعات زیادی روی این مکمل ها در سرطان های مختلف انجام شده است اما هنوز به این سوال که آیا مکمل ها روی درمان اصلی و بقاء بیمار تاثیر دارند یا نه نمی توان پاسخ داد. در این سخنرانی به مطالعات مختلف در زمینه آنتی اکسیدان ها و نقش آنها در درمان سرطان پرداخته شد.

خبر: قلعه نوی


100 %