منو
 • مديريت مرکز رشد و فناوري دارویي
 • مديريت داروخانه هاي دانشکده
 • مراكز تحقيقاتي دانشکده
 • دفتر توسعه آموزش
 • کتابخانه
 • تشکل های دانشجویی
 • اهداف و چشم انداز دانشکده
 • دانشگاه علوم پزشکي تهران
 • انگلیسی
 • بستن

  بیستمین جشنواره ابن سینا در بهمن ماه 1397 برگزار می شود.  محورهای بخش پژوهش:

  - پژوهشگر برگزیده ( هیات علمی) برای فعالیت علمی طی 5 سال گذشته

  - پژوهشگر جوان برگزیده (هیات علمی) در طول زمان فعالیت علمی

  - فناور برگزیده

  - مقاله معتبر و کتاب تالیفی بین المللی برگزیده

  محورهای بخش آموزش:

  - جایزه آموزشگر برگزیده

  - جایزه تلاش در عرصه توسعه آموزش پزشکی

  محورهای بخش ارائه خدمات ویژه در حوزه فعالیت های دانشگاه

  - خدمات و فعالیت های ویژه در دانشگاه

  - الگوی رفتاری اخلاق، تعهد حرفه ای و مسئولیت اجتماعی

  نظرات

   نظری موجود نیست

  ارسال نظر

  نام     

  ایمیل