منو
 • مديريت مرکز رشد و فناوري دارویي
 • مديريت داروخانه هاي دانشکده
 • مراكز تحقيقاتي دانشکده
 • دفتر توسعه آموزش
 • کتابخانه
 • تشکل های دانشجویی
 • اهداف و چشم انداز دانشکده
 • دانشگاه علوم پزشکي تهران
 • انگلیسی
 • بستن

  خیلی مهم - قابل توجه دانشجویان ورودی 94 به بعد


    منابع آزمون جامع 180 واحدی بر روی سایت دانشکده، قسمت معاونتها، معاونت آموزش عمومی ، سرفصل دروس و تابلوی اداره آموزش عمومی قابل دسترسی میباشد.

                                                               

                                                                     باتشکر- امامی فر  

                                                             سرپرستاداره آموزش عمومی

  نظرات

   نظری موجود نیست

  ارسال نظر

  نام     

  ایمیل