منو
 • مديريت مرکز رشد و فناوري دارویي
 • مديريت داروخانه هاي دانشکده
 • مراكز تحقيقاتي دانشکده
 • دفتر توسعه آموزش
 • کتابخانه
 • تشکل های دانشجویی
 • اهداف و چشم انداز دانشکده
 • دانشگاه علوم پزشکي تهران
 • انگلیسی
 • بستن

  قابل توجه دانشجویان عمومی

   

   

  حذف و اضافه نیمسال اول 98-97 از روز شنبه 7/7/97  تا روز چهارشنبه 11/7/97   انجام خواهد شد. واحدهای اضافه شده به برنامه درسی و برنامه نهایی امتحانات پایان ترم در لینک معاونت اموزش عمومی و تابلو آموزش در دسترس می باشد.

   

   

  باتشکر امامی فر

  سرپرست اداره آموزش عمومی

   

  نظرات

   نظری موجود نیست

  ارسال نظر

  نام     

  ایمیل