منو
 • مديريت مرکز رشد و فناوري دارویي
 • مديريت داروخانه هاي دانشکده
 • مراكز تحقيقاتي دانشکده
 • دفتر توسعه آموزش
 • کتابخانه
 • تشکل های دانشجویی
 • اهداف و چشم انداز دانشکده
 • دانشگاه علوم پزشکي تهران
 • انگلیسی
 • بستن

  زمان و مدارک ثبت نام دانشجویان ورودی (نیمسال اول 98-97)

  فرم ثبت نامی ورودی 97 شماره 3

  فرم ثبت نامی ورودی 97 شماره 1

  فرم ثبت نامی ورودی 97 شماره 2

  فرم ثبت نامی ورودی 97 شماره 4

  مدارک مورد نیاز

  نظرات

   نظری موجود نیست

  ارسال نظر

  نام     

  ایمیل