منو
 • مديريت مرکز رشد و فناوري دارویي
 • مديريت داروخانه هاي دانشکده
 • مراكز تحقيقاتي دانشکده
 • دفتر توسعه آموزش
 • کتابخانه
 • تشکل های دانشجویی
 • اهداف و چشم انداز دانشکده
 • دانشگاه علوم پزشکي تهران
 • انگلیسی
 • بستن

  انتصاب خانم دکتر سلیمانی به سمت مدیر مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و دبیر آموزش مداوم دانشگاه   دکترفاطمه سلیمانی عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد و مدیریت داروی دانشکده داروسازی طی ابلاغی توسط معاون آموزشی دانشگاه به سمت مدیر مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و دبیر آموزش مداوم دانشگاه منصوب شد.
   در این ابلاغ که در تاریخ 13 تیر صادر1397 صادر شده آمده است:
  باسلام  و احترام
  با توجه به سوابق آموزشی و اجرایی سرکار عالی، به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی به سمت مدیر مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و دبیر آموزش مداوم دانشگاه منصوب می شوید تا با هماهنگی و برنامه ریزی در تحقق اهداف زیر تلاش نمایید:
    شرکت در جلسات شورای آموزش دانشگاه، گسترش کمی و کیفی دوره های آموزشی منجر به گواهینامه، فعال سازی مرکز مهارتی و حرفه ای دانشگاه، توجه به اولویت های آموزشی در تدوین برنامه های مهارتی/ حرفه ای و آموزش مداوم، توسعه برنامه های آموزش مداوم اینترنتی، ارتقای خدمات آنلاین دفتر آموزش مداوم، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی منجر به گواهینامه در سطح منطقه ای و بین مللی و توسعه مشارکت حامیان خارج از دانشگاه در برنامه های مهارتی/حرفه ای و آموزش مداوم  نظرات

   نظری موجود نیست

  ارسال نظر

  نام     

  ایمیل