منو
 • مديريت مرکز رشد و فناوري دارویي
 • مديريت داروخانه هاي دانشکده
 • مراكز تحقيقاتي دانشکده
 • دفتر توسعه آموزش
 • کتابخانه
 • تشکل های دانشجویی
 • اهداف و چشم انداز دانشکده
 • دانشگاه علوم پزشکي تهران
 • انگلیسی
 • بستن

  آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) داروسازی بالینی در مراقبت های ویژه سال تحصیلی 98-97

  آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)
  داروسازی بالینی در مراقبت های ویژه

  سال تحصیلی 98-97

              محل برگزاری آزمون فلوشیپ :

                آزمون کتبی  راس ساعت 8 صبح مورخ  بیست و هشتم خرداد ماه

                 97 درساختمان قدیم - طبقه اول – دفتر گروه داروسازی بالینی

                 آزمون شفاهی  راس ساعت 8 صبح مورخ بیست ونهم خرداد ماه 97 

                 در ساختمان قدیم - دفتر ریاست دانشکده داروسازی

                  نکته: به همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است.

                آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی                        

  نظرات

   نظری موجود نیست

  ارسال نظر

  نام     

  ایمیل