منو
 • مراكز تحقيقاتي دانشکده
 • دفتر توسعه آموزش
 • کتابخانه
 • تشکل های دانشجویی
 • اهداف و چشم انداز دانشکده
 • دانشگاه علوم پزشکي تهران
 • بستن

  قابل توجه دانشجویان عمومی


     حذف و اضافه نیمسال دوم 97-96 از روز شنبه 28/11/96  تا روز چهارشنبه 2/12/96   انجام خواهد شد. واحدهای اضافه شده به برنامه درسی و برنامه نهایی امتحانات پایان ترم در لینک معاونت اموزش عمومی و تابلو آموزش در دسترس می باشد.

   

   

    باتشکر امامی فر

                                         سرپرست اداره آموزش عمومی

  نظرات

   نظری موجود نیست

  ارسال نظر

  نام     

  ایمیل