منو
 • مديريت مرکز رشد و فناوري دارویي
 • مديريت داروخانه هاي دانشکده
 • مراكز تحقيقاتي دانشکده
 • دفتر توسعه آموزش
 • کتابخانه
 • تشکل های دانشجویی
 • اهداف و چشم انداز دانشکده
 • دانشگاه علوم پزشکي تهران
 • انگلیسی
 • بستن

  قابل توجه دانشجویان عمومی زمان حذف اضطراری و ساعت امتحانات پایان ترم نیمسال اول 97-96


     حذف اضطراری نیمسال اول 97-96 از روز شنبه 11/9/96 تا پایان روز سه شنبه 14/9/96  برگزار

     می  گردد. برنامه نهایی امتحانات در لینک معاونت اموزش عمومی و تابلو آموزش در دسترس

     میباشد.

   

   

                      باتشکر امامی فر                  

  سرپرست اداره آموزش عمومی

  نظرات

   نظری موجود نیست

  ارسال نظر

  نام     

  ایمیل