منو
 • مديريت مرکز رشد و فناوري دارویي
 • مديريت داروخانه هاي دانشکده
 • مراكز تحقيقاتي دانشکده
 • دفتر توسعه آموزش
 • کتابخانه
 • تشکل های دانشجویی
 • اهداف و چشم انداز دانشکده
 • دانشگاه علوم پزشکي تهران
 • انگلیسی
 • بستن

  برگزاری جلسه دوم کارگاه مهارت های جرات مندی


  گالری عکس

   

    دکتر کاظم زاده کارشناس رفتارشناسی روز شنبه 23 بهمن 1395 در دومین جلسه کارگاه جراتمندی که در دانشکده داروسازی برگزار شد. به بیان سبک های ارتباطی، مراحل انجام رفتار جرات مندانه، افکار ناکارآمد موجود و دیگر موارد مرتبط با موضوع پرداخت.

  وی درخصوص وجود افکار ناکارآمد به موارد زیر اشاره کرد:

  اگر درخواست را رد کند، کوچک می شوم. نشانه این است که دوستم ندارد، به من بی احترامی شده است.

  و اگرمن درخواست او را رد کنم ناراحت می شود، اگر نظرم را بگویم مرا مسخره کند. نکند نظرم دست نباشد. اگر احساسم را بگویم ناراحت می شود و شرایط بهم می ریزد.

  دکتر کاظم زاده در خصوص انجام رفتار جرات مندانه گفت: زمان و مکان مناسبی را انتخاب کنید. سعی کنید احساس فرد مقابل را منعکس کرده و با او تا حدی همدلی کنید. رفتار مورد نظر و احساس خود را در مورد آن به طور واضح بیان کنید. از سرزنش فرد مقابل یا بر چسب زدن به او خودداری کنید. تغییر مورد نظر و آنچه را که می خواهید واضح بیان کنید.

  با اظهارات مثبت آغاز کنید صریح باشید. شدت خشم خود را مشخص کنید. دیگران را به این خاطر که شما را عصبانی کرده اند، سرزنش نکنید.

  از احساسات ترس و نگرانی استفاده نکنید. گله و شکایت های گذشته را زنده نکنید. نقش یک روانشناس آماتور را بازی نکنید. از موعظه کردن و درس اخلاق دادن پرهیز کنید. پای شخص سوم را وارد ماجرا نکنید.

  نظرات

   نظری موجود نیست

  ارسال نظر

  نام     

  ایمیل