منو
 • مديريت مرکز رشد و فناوري دارویي
 • مديريت داروخانه هاي دانشکده
 • مراكز تحقيقاتي دانشکده
 • دفتر توسعه آموزش
 • کتابخانه
 • تشکل های دانشجویی
 • اهداف و چشم انداز دانشکده
 • دانشگاه علوم پزشکي تهران
 • انگلیسی
 • بستن

  مجلس یادبود دکتر فرسام - دکتر شریعت پناهی - دکتر شفیعی

  زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

    هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

  صحنه پیوسته بجاست

       خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

   

    سایه عالمانه اسطوره های داروسازی ایران ( دکترفرسام، دکتر شریعت پناهی، دکتر شفیعی) طی سال گذشته از پهنه ی این سرزمین جاودانه، رخت بربسته و آن همه اشتیاق شورانگیز در بهت نیامدنشان  فرو رفته است.

  گرچه غمناک است فراقشان ولی به یقین خاطرات ایام حضورشان از یاد رفتنی نیست. به همین مناسبت در مجلس یادبود جاودانگیشان به احترام حضور می یابیم و یادشان را گرامی می داریم.

  زمان: روزچهارشنبه 27 بهمن 1395 ساعت 15:30- 14

  مکان: تالار رازی دانشکده داروسازی

   

  نظرات

   نظری موجود نیست

  ارسال نظر

  نام     

  ایمیل