منو
 • مديريت مرکز رشد و فناوري دارویي
 • مديريت داروخانه هاي دانشکده
 • مراكز تحقيقاتي دانشکده
 • دفتر توسعه آموزش
 • کتابخانه
 • تشکل های دانشجویی
 • اهداف و چشم انداز دانشکده
 • دانشگاه علوم پزشکي تهران
 • انگلیسی
 • بستن

  قابل توجه دانشجویان عمومی زمان حذف اضطراری و ساعت امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95


  قابل توجه دانشجویان عمومی زمان حذف اضطراری و ساعت امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95

  حذف اضطراری نیمسال اول 96-95 از روز شنبه 13/9/95 تا روز چهارشنبه17/9/95  برگزار می گردد. برنامه نهایی امتحانات در لینک معاونت اموزش عمومی و تابلو آموزش در دسترس می باشد.

  نظرات

   نظری موجود نیست

  ارسال نظر

  نام     

  ایمیل