منو
 • مراكز تحقيقاتي دانشکده
 • دفتر توسعه آموزش
 • کتابخانه
 • تشکل های دانشجویی
 • اهداف و چشم انداز دانشکده
 • دانشگاه علوم پزشکي تهران
 • بستن

  ارزیابی شاخص های طرح صیانت از حقوق شهروندی در دانشکده

  ارزیابی شاخص های طرح صیانت از حقوق شهروندی در دانشکده انجام شد.

  اطلاعات بیشتر

  برگزاری کارگاه کالیبراسیون

  دومین کارگاه کالیبراسیون برگزار شد.

  اطلاعات بیشتر

  برگزاری جلسه شورای فرهنگی

  جلسه شورای فرهنگی دانشکده برگزار شد.

  اطلاعات بیشتر

  برگزاری کارگاه کالیبراسیون در دانشکده داروسازی

  کارگاه کالیبراسیون در دانشکده داروسازی برگزار شد.

  اطلاعات بیشتر

  با حضور رئیس دانشگاه، برگزیدگان بیستمین جشنواره ابن‌سینا داوری نهایی شدند

  با حضور رئیس دانشگاه، برگزیدگان بیستمین جشنواره ابن‌سینا داوری نهایی شدند

  اطلاعات بیشتر

  رئیس دانشگاه، رئیس و اعضای شورای راهبردی پارک علم و فناوری دانشگاه را منصوب کرد

  رئیس دانشگاه، رئیس و اعضای شورای راهبردی پارک علم و فناوری دانشگاه را منصوب کرد

  اطلاعات بیشتر

  دکتر کریمی: پزشکان عمومی در صف اول مواجهه با بیماران هستند و دانشگاه مسئولیت دارد دکترای عمومی توانمند تربیت کند

  در نشست هیات رئيسه دانشگاه فعاليت‌ها و چالش‌های گروه آموزشی يماری‌های زنان و زايمان بررسی و مصوبات پيشين هيات رئيسه پيگيری شد.

  اطلاعات بیشتر

  برگزیده ملی نوزدهمین جشنواره ابوریحان بیرونی، جایزه خود را به خانواده مرحوم دکتر فرسام اهدا کرد.

  دکتر شاهين آخوندزاده استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران جايزه ملی نوزدهمين جشنواره ابوريحان بيرونی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی را به خانواده مرحوم استاد فرسام اهدا کرد.

  اطلاعات بیشتر